Teknologia ja materiaalit pääkuva

Navigaatiovalikko

Teknologiat ja materiaalit kasvun mahdollistajina

Teknologiat ja materiaalit kasvun mahdollistajina

Teknologiat ja materiaalit on teknologiateollisuuteen painottuva yritysvetoinen kokonaisuus. Elinkeinoelämän osaamista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa täydentävät yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston koulutusalat sekä tutkimus- ja testausympäristöt.

Keskeisiä kansainvälisiä kumppanuusverkostoja Pohjois-Karjalalle ovat ns. älykkään erikoistumisen kumppanuudet. Aktiivinen mukanaolo eri verkostoissa edistää Pohjois-Karjalan tunnettavuutta ja tekee toimijoista houkuttelevan yhteistyökumppanin kansainvälisellä tasolla.

Teknologiat ja materiaalit accordion

kuvituskuva

Fotoniikalla eli valotieteellä tarkoitetaan valon tuottamista, käsittelyä ja tarkkailemista. Valoa on näkyvä valo, auringosta tuleva näkymätön ultraviolettisäteily sekä lämpösäteily eli infrapunasäteily.

Fotoniikka on mahdollistava teknologia, jonka hyödyntämiseen on rajattomat mahdollisuudet. Sitä käytetään esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa, energia-alalla ja lääketeollisuudessa. Fotoniikka on mukana kaikessa lasereista, LEDeistä ja aurinkopaneeleista syöpähoitoihin ja elintarviketurvallisuuteen.

Osaamisalamme

Fotoniikan osaamisalojamme ovat kansainvälinen tieteellinen tutkimus, teknologiasovellukset sekä kaupallistetut ratkaisut. Joensuussa on mahdollisuus opiskella fotoniikkaa toiselta asteelta tohtoritutkintoon saakka.

TKI-asiantuntijamme

Pohjois-Karjalassa sijaitsevat fotoniikka-alan yritykset sekä fotoniikan koulutus- ja kehitysorganisaatiot muodostavat yhdessä vahvan keskittymän. Joensuuhun on rakenteilla fotoniikkaan keskittyvä Photonics Business and Research Center.

Verkostomme

Pohjois-Karjala vetää Photonics Finland -verkostoa, joka kokoaa yhteen Suomen fotoniikka-alan yritykset ja tutkimuslaitokset. Ainutlaatuinen verkosto toimii sekä fotoniikan akateemisena seurana että fotoniikan yritysten klusteriorganisaationa. Fotoniikan asiantuntijamme ovat aktiivisia myös erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa:

kuvituskuva

Tarkkuustekniikkaa hyödynnetään monimutkaisten tuotteiden, koneiden, työkalujen ja välineiden suunnittelussa ja valmistuksessa, kun osien on oltava kooltaan ja muodoltaan täsmälleen oikeita. Sitä hyödynnetään, kun tarvitaan erityisen tarkkaa mittaamista tai pinnan laadun on oltava äärimmäisen tarkasti toteutettu. Tarkkuustekniikan avulla valmistetaan ja testataan kaikenkokoisia elementtejä.

Tarkkuustekniikan erityisosaaminen palvelee Pohjois-Karjalassa erityisesti vahvaa muovi- ja metalliteollisuuden klusteria. Tarkkuustekniikkaa hyödynnetään esimerkiksi metsätyökoneissa, lukituslaitteissa, optiikassa, muovituotteissa, mittalaitteissa ja diagnostiikkalaitteissa. Tarkkuustekniikan palveluita ovat mm. energiatehokkaat valaistusratkaisut, suurnopeus- ja nanotarkkuusluokan työstö sekä erilaiset mittausteknologiat.

Osaamisalamme

Tarkkuustekniikan erityisosaamistamme on tarkkuustyöstöosaaminen optisten ja mekaanisten komponenttien valmistuksessa.  

TKI-asiantuntijamme

Joensuussa sijaitseva Karelia-ammattikorkeakoulun tarkkuustekniikan laboratorio on kone- ja laitekannaltaan valtakunnallisesti ainutlaatuinen. Tarkkuustyöstölaitteilla valmistetaan optisia ja mekaanisia komponentteja tiiviissä yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa sekä tieteellisen tutkimuksen että teollisuuden tarpeisiin. Laboratoriota hyödynnetään tutkimuksessa, koulutuksessa ja tuotekehityksessä.

Verkostomme

  • Public–Private Partnership (PPP) alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden välillä
  • Fotoniikan sekä materiaaliteknologioiden tuotekehityksen soveltava tutkimusyhteistyö korkeakoulujen välillä
  • Kansalliset ja kansainväliset projektit

kuvituskuva

Suomalaisen kaivannaisteollisuuden juuret ovat Outokummussa, Pohjois-Karjalassa. Outokumpu Mining Camp on kehittyvä kansainvälinen osaamiskeskittymämme, joka tarjoaa palveluja kaivosteollisuudelle. Osaamisemme ytimessä on Outokummussa sijaitseva GTK Mintec ja sen maailmanluokassa ainutlaatuiset palvelut: koetehdas sekä rikastustekniikan ja mineralogian tutkimuslaboratoriot.

GTK Mintecin koetehtaan ja laboratorioiden tehtävä on kehittää uutta osaamista mineraalien jauhatus- ja rikastusprosesseihin sekä tuottaa tutkimuspalveluja teollisuuden tarpeisiin. Tutkimusyksikön tärkeimmät asiakkaat ovat kaivos-, kemian- ja metalliteollisuus. GTK Mintecin palvelut kattavat koko mineraalien tuotantoprosessin.

Tutkimusyksikkö palvelee myös kiertotaloudelle keskeisten ratkaisujen kehittämisessä. Samat prosessit, joita hyödynnetään mineraalien erottamiseen, soveltuvat myös esimerkiksi kierrätyskelpoisten metallien erottamiseen erilaisista teollisuuden jäte- ja sivuvirroista.

Osaamisalamme

Kaivannaisteollisuuden erityisosaamistamme ovat kivi- ja kaivannaisalaa palveleva analytiikka ja prosessointiosaaminen.

TKI-asiantuntijamme

Verkostomme

Julkaisut

OECD Mining Regions and Cities Case Study / Outokumpu and North Karelia Finland

kuvituskuva

Kemian alan materiaaliosaamisemme tarjoaa korkean teknologian näkökulman erilaisiin tuote- ja palveluratkaisuihin monilla toimialoilla kuten esimerkiksi metsäteollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Yliopistollinen perustutkimus muodostaa vahvan osaamispohjan innovaatiotoiminnalle. Yliopiston kemian laitos toimii aktiivisesti yritysrajapinnassa.

Osaamisalamme

Kemian materiaaliosaamistamme ovat mm. toiminnallisten materiaalien tieteellinen tutkimus, biomateriaalien analytiikka, ympäristökatalyysi sekä laskennallinen materiaalitutkimus. Yliopistolla on huippuluokan massaspektroskopian infrastruktuuri ja osaaminen kiinteiden materiaalien ja nesteiden kemialliseen karakterisointiin.

TKI-asiantuntijamme

Verkostomme

kuvituskuva

Pohjois-Karjalan perinteisesti vahva metalli-, kone- ja laiterakennusklusteri on teollisuuden yksi kivijalka, jossa käynnissä oleva teollinen uudistuminen tarkoittaa mm. automaatio-, robotiikka- ja konenäkösovellusten ja muiden teknologioiden hyödyntämistä. Pohjois-Karjalan vahvuuksia ovat mm. metsäkoneisiin, logistiikkaan ja turvallisuuteen liittyvät ratkaisut.

Osaamisalamme

Metalli- ja konepajatuotteiden erityisosaamistamme ovat metallituotteiden suunnitteluosaaminen sekä valmistusprosessit ja -teknologiat.

TKI-asiantuntijamme

Verkostomme

  • Kansalliset ja kansainväliset projektit

kuvituskuva

Pohjois-Karjalassa on alueen kokoon suhteutettuna vahva ja monipuolinen ICT-klusteri, jonka innovaatiot pääsevät heti käyttöön mm. metsäbiotalouden, fotoniikan sekä metalli- ja muoviteollisuuden yrityksissä. Uudet visualisointiteknologiat – kuten VR, AR ja 3D-visualisoinnit – avaavat mahdollisuuksia luovien alojen, ICT-yritysten ja perinteisen teollisuuden yhteistyölle.

Osaamisalamme

ICT-sovelluksien erityisosaamistamme ovat digitaaliset ratkaisut tuotteissa, palveluissa ja prosesseissa sekä virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) ratkaisut.

TKI-asiantuntijamme

Verkostomme

  • Kansalliset ja kansainväliset projektit

Tutustu Pohjois-Karjalan teknologiaosaamiseen

Tutustu pohjoiskarjalaiseen teknologiateollisuuden osaamiseen

Kelluu video

Tiesitkö, että Pohjois-Karjalaan rakentuu ilmalaivatehdas?

Kelluu video

ICT video

Tiesitkö, että Joensuun seudulla noin sata ICT-alan yritystä työllistää yli tuhat asiantuntijaa?

John Deere video

Tiesitkö, että maailman suurin metsäkonevalmistaja John Deere tehtailee koneitaan Joensuussa?

Fotoniikan koulutuspolun video

Yrityslähtöistä fotoniikan koulutusta kaikille koulutusasteille

Fotoniikka video

Tiesitkö, että Pohjois-Karjalassa ollaan maailman huippuja fotoniikassa?

linkkilista teknologiat ja materiaalit

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Maarit Siitonen
Maarit Siitonen aluekehityspäällikkö 040 066 8149 maarit.siitonen@pohjois-karjala.fi

Sivu arviointi ja palaute