Teknologia ja materiaalit pääkuva

Navigation Menu

Навигационная цепочка

Uudistuva teollisuus ja kehittyvät teknologiat

Tätä sivua päivitetään parhaillaan

Uudistuva teollisuus ja kehittyvät teknologiat

Uudistumisen ja kehittyvien teknologioiden, digitaalisuuden, kiertotalouden ja uusien ratkaisujen avulla maakunnan teollisuutta ohjataan kohti vähähiilisyyttä. Tämän kärkialan painoarvo pohjautuu Pohjois-Karjalan vahvoihin teollisuusyrityksiin, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden huippuosaamiseen sekä näiden väliseen yhteistyöhön.

Esimerkkejä kärkialan osaamisesta Pohjois-Karjalassa

Uudistuva teollisuus ja kehittyvät teknologiat accordion

Kone-, laite- ja komponenttivalmistus kansainvälisille markkinoille, skaalautuvat tuotteet ja palvelukokonaisuudet

Lisää sisältöä esitteestä!
Entistä sisältöä, minne tämä? => karsinta/muokkaus

Metalli- ja konepajatuotteet

Pohjois-Karjalan perinteisesti vahva metalli-, kone- ja laiterakennusklusteri on teollisuuden yksi kivijalka, jossa käynnissä oleva teollinen uudistuminen tarkoittaa mm. automaatio-, robotiikka- ja konenäkösovellusten ja muiden teknologioiden hyödyntämistä. Pohjois-Karjalan vahvuuksia ovat mm. metsäkoneisiin, logistiikkaan ja turvallisuuteen liittyvät ratkaisut.

Osaamisalamme

Metalli- ja konepajatuotteiden erityisosaamistamme ovat metallituotteiden suunnitteluosaaminen sekä valmistusprosessit ja -teknologiat.

TKI-asiantuntijamme

Verkostomme

  • Kansalliset ja kansainväliset projektit

Teollisuuden älykäs valmistusosaaminen ja tuotantotekniikka, automaatio ja digitaaliset ratkaisut, ICT-osaaminen

Kiertotalouden ratkaisut ja teolliset symbioosit, mineraalien prosessointi ja sekundääristen raaka-aineiden hyödyntäminen, materiaalianalytiikka

Optiikan sovellukset ja komponentit kulutuselektroniikkaan ja teollisuuteen, tarkkuustekniikka, AR/VR-teknologiat, 3D-tulostus

 

(ent. fotoniikkateksti on tässä alla, toimimattomat linkit poistettu)

Fotoniikalla eli valotieteellä tarkoitetaan valon tuottamista, käsittelyä ja tarkkailemista. Valoa on näkyvä valo, auringosta tuleva näkymätön ultraviolettisäteily sekä lämpösäteily eli infrapunasäteily.

Fotoniikka on mahdollistava teknologia, jonka hyödyntämiseen on rajattomat mahdollisuudet. Sitä käytetään esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa, energia-alalla ja lääketeollisuudessa. Fotoniikka on mukana kaikessa lasereista, LEDeistä ja aurinkopaneeleista syöpähoitoihin ja elintarviketurvallisuuteen.

Osaamisalamme

Fotoniikan osaamisalojamme ovat kansainvälinen tieteellinen tutkimus, teknologiasovellukset sekä kaupallistetut ratkaisut. Joensuussa on mahdollisuus opiskella fotoniikkaa toiselta asteelta tohtoritutkintoon saakka.

TKI-asiantuntijamme

Pohjois-Karjalassa sijaitsevat fotoniikka-alan yritykset sekä fotoniikan koulutus- ja kehitysorganisaatiot muodostavat yhdessä vahvan keskittymän. Joensuuhun on rakenteilla fotoniikkaan keskittyvä Photonics Business and Research Center.

Verkostomme

Pohjois-Karjala vetää Photonics Finland -verkostoa, joka kokoaa yhteen Suomen fotoniikka-alan yritykset ja tutkimuslaitokset. Ainutlaatuinen verkosto toimii sekä fotoniikan akateemisena seurana että fotoniikan yritysten klusteriorganisaationa. Fotoniikan asiantuntijamme ovat aktiivisia myös erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa:

 

ent. tarkkuustekniikkatekstit muokattavaksi/karsittavaksi

Tarkkuustekniikka

Tarkkuustekniikkaa hyödynnetään monimutkaisten tuotteiden, koneiden, työkalujen ja välineiden suunnittelussa ja valmistuksessa, kun osien on oltava kooltaan ja muodoltaan täsmälleen oikeita. Sitä hyödynnetään, kun tarvitaan erityisen tarkkaa mittaamista tai pinnan laadun on oltava äärimmäisen tarkasti toteutettu. Tarkkuustekniikan avulla valmistetaan ja testataan kaikenkokoisia elementtejä.

Tarkkuustekniikan erityisosaaminen palvelee Pohjois-Karjalassa erityisesti vahvaa muovi- ja metalliteollisuuden klusteria. Tarkkuustekniikkaa hyödynnetään esimerkiksi metsätyökoneissa, lukituslaitteissa, optiikassa, muovituotteissa, mittalaitteissa ja diagnostiikkalaitteissa. Tarkkuustekniikan palveluita ovat mm. energiatehokkaat valaistusratkaisut, suurnopeus- ja nanotarkkuusluokan työstö sekä erilaiset mittausteknologiat.

Osaamisalamme

Tarkkuustekniikan erityisosaamistamme on tarkkuustyöstöosaaminen optisten ja mekaanisten komponenttien valmistuksessa.  

TKI-asiantuntijamme

Joensuussa sijaitseva Karelia-ammattikorkeakoulun tarkkuustekniikan laboratorio on kone- ja laitekannaltaan valtakunnallisesti ainutlaatuinen. Tarkkuustyöstölaitteilla valmistetaan optisia ja mekaanisia komponentteja tiiviissä yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa sekä tieteellisen tutkimuksen että teollisuuden tarpeisiin. Laboratoriota hyödynnetään tutkimuksessa, koulutuksessa ja tuotekehityksessä.

Verkostomme

  • Public–Private Partnership (PPP) alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden välillä
  • Fotoniikan sekä materiaaliteknologioiden tuotekehityksen soveltava tutkimusyhteistyö korkeakoulujen välillä
  • Kansalliset ja kansainväliset projektit

Tutustu Pohjois-Karjalan teknologiaosaamiseen

Tutustu pohjoiskarjalaiseen teknologiateollisuuden osaamiseen

Kelluu video

Tiesitkö, että Pohjois-Karjalaan rakentuu ilmalaivatehdas?

Kelluu video

ICT video

Tiesitkö, että Joensuun seudulla noin sata ICT-alan yritystä työllistää yli tuhat asiantuntijaa?

John Deere video

Tiesitkö, että maailman suurin metsäkonevalmistaja John Deere tehtailee koneitaan Joensuussa?

Fotoniikan koulutuspolun video

Yrityslähtöistä fotoniikan koulutusta kaikille koulutusasteille

Fotoniikka video

Tiesitkö, että Pohjois-Karjalassa ollaan maailman huippuja fotoniikassa?

linkkilista teknologiat ja materiaalit

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Maarit Siitonen
Maarit Siitonen aluekehityspäällikkö 040 066 8149 maarit.siitonen@pohjois-karjala.fi