Teknologia ja materiaalit pääkuva

Navigation Menu

Teknologiat ja materiaalit kasvun mahdollistajina

Technologies and materials as enablers of growth

In North Karelia, technologies and materials represent a corporately driven entity that focuses on the technology industry. The expertise of business life is complemented by the University of Eastern Finland’s natural science departments, the engineering-related educational expertise of Karelia University of Applied Sciences, and vocational education and training provider Riveria, as well as a number of research and testing environments in the region.

Important international partnership networks for our region are the so-called smart specialisation platforms. Active participation in various networks promotes the awareness of North Karelia and makes the actors an attractive partner at the international level.

Teknologiat ja materiaalit accordion

Kone-, laite- ja komponenttivalmistus kansainvälisille markkinoille, skaalautuvat tuotteet ja palvelukokonaisuudet

Lisää sisältöä esitteestä!
Entistä sisältöä, minne tämä? => karsinta/muokkaus

Metalli- ja konepajatuotteet

Pohjois-Karjalan perinteisesti vahva metalli-, kone- ja laiterakennusklusteri on teollisuuden yksi kivijalka, jossa käynnissä oleva teollinen uudistuminen tarkoittaa mm. automaatio-, robotiikka- ja konenäkösovellusten ja muiden teknologioiden hyödyntämistä. Pohjois-Karjalan vahvuuksia ovat mm. metsäkoneisiin, logistiikkaan ja turvallisuuteen liittyvät ratkaisut.

Osaamisalamme

Metalli- ja konepajatuotteiden erityisosaamistamme ovat metallituotteiden suunnitteluosaaminen sekä valmistusprosessit ja -teknologiat.

TKI-asiantuntijamme

Verkostomme

  • Kansalliset ja kansainväliset projektit

Vetoimaiset matkailukohteet ja laadukkaat palvelukokonaisuudet, tuotteistaminen ja digitaalisuus

Kiertotalouden ratkaisut ja teolliset symbioosit, mineraalien prosessointi ja sekundääristen raaka-aineiden hyödyntäminen, materiaalianalytiikka

Optiikan sovellukset ja komponentit kulutuselektroniikkaan ja teollisuuteen, tarkkuustekniikka, AR/VR-teknologiat, 3D-tulostus

 

(ent. fotoniikkateksti on tässä alla, toimimattomat linkit poistettu)

Fotoniikalla eli valotieteellä tarkoitetaan valon tuottamista, käsittelyä ja tarkkailemista. Valoa on näkyvä valo, auringosta tuleva näkymätön ultraviolettisäteily sekä lämpösäteily eli infrapunasäteily.

Fotoniikka on mahdollistava teknologia, jonka hyödyntämiseen on rajattomat mahdollisuudet. Sitä käytetään esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa, energia-alalla ja lääketeollisuudessa. Fotoniikka on mukana kaikessa lasereista, LEDeistä ja aurinkopaneeleista syöpähoitoihin ja elintarviketurvallisuuteen.

Osaamisalamme

Fotoniikan osaamisalojamme ovat kansainvälinen tieteellinen tutkimus, teknologiasovellukset sekä kaupallistetut ratkaisut. Joensuussa on mahdollisuus opiskella fotoniikkaa toiselta asteelta tohtoritutkintoon saakka.

TKI-asiantuntijamme

Pohjois-Karjalassa sijaitsevat fotoniikka-alan yritykset sekä fotoniikan koulutus- ja kehitysorganisaatiot muodostavat yhdessä vahvan keskittymän. Joensuuhun on rakenteilla fotoniikkaan keskittyvä Photonics Business and Research Center.

Verkostomme

Pohjois-Karjala vetää Photonics Finland -verkostoa, joka kokoaa yhteen Suomen fotoniikka-alan yritykset ja tutkimuslaitokset. Ainutlaatuinen verkosto toimii sekä fotoniikan akateemisena seurana että fotoniikan yritysten klusteriorganisaationa. Fotoniikan asiantuntijamme ovat aktiivisia myös erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa:

 

ent. tarkkuustekniikkatekstit muokattavaksi/karsittavaksi

Tarkkuustekniikka

Tarkkuustekniikkaa hyödynnetään monimutkaisten tuotteiden, koneiden, työkalujen ja välineiden suunnittelussa ja valmistuksessa, kun osien on oltava kooltaan ja muodoltaan täsmälleen oikeita. Sitä hyödynnetään, kun tarvitaan erityisen tarkkaa mittaamista tai pinnan laadun on oltava äärimmäisen tarkasti toteutettu. Tarkkuustekniikan avulla valmistetaan ja testataan kaikenkokoisia elementtejä.

Tarkkuustekniikan erityisosaaminen palvelee Pohjois-Karjalassa erityisesti vahvaa muovi- ja metalliteollisuuden klusteria. Tarkkuustekniikkaa hyödynnetään esimerkiksi metsätyökoneissa, lukituslaitteissa, optiikassa, muovituotteissa, mittalaitteissa ja diagnostiikkalaitteissa. Tarkkuustekniikan palveluita ovat mm. energiatehokkaat valaistusratkaisut, suurnopeus- ja nanotarkkuusluokan työstö sekä erilaiset mittausteknologiat.

Osaamisalamme

Tarkkuustekniikan erityisosaamistamme on tarkkuustyöstöosaaminen optisten ja mekaanisten komponenttien valmistuksessa.  

TKI-asiantuntijamme

Joensuussa sijaitseva Karelia-ammattikorkeakoulun tarkkuustekniikan laboratorio on kone- ja laitekannaltaan valtakunnallisesti ainutlaatuinen. Tarkkuustyöstölaitteilla valmistetaan optisia ja mekaanisia komponentteja tiiviissä yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa sekä tieteellisen tutkimuksen että teollisuuden tarpeisiin. Laboratoriota hyödynnetään tutkimuksessa, koulutuksessa ja tuotekehityksessä.

Verkostomme

  • Public–Private Partnership (PPP) alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden välillä
  • Fotoniikan sekä materiaaliteknologioiden tuotekehityksen soveltava tutkimusyhteistyö korkeakoulujen välillä
  • Kansalliset ja kansainväliset projektit

Tutustu Pohjois-Karjalan teknologiaosaamiseen

Have a look at our expertise

Kelluu video

Did you know that North Karelia has its own airship factory?

Kelluu video

ICT video

Did you know that roughly 100 ICT companies employ more than 1000 experts in North Karelia?

John Deere video

Did you know that the world's biggest manufacturer of forest equipment operates in Joensuu?

Fotoniikan koulutuspolun video

Photonics education from vocational to doctoral levels

Fotoniikka video

Did you know that here in North Karelia we excel in photonics - the study of light?

linkkilista teknologiat ja materiaalit

Yhteystiedot

Contact information

Maarit Siitonen
Maarit Siitonen Regional Development Manager +358 40 066 8149 maarit.siitonen@pohjois-karjala.fi

Sivu arviointi ja palaute