Metsäbiotalous pääkuva

Navigation Menu

Metsäbiotalouden uudet ratkaisut

New solutions for the forest bioeconomy

The forest bioeconomy represents the strongest sector for research and expertise in our region. Several experts work in the region’s bioeconomy sector employed by companies, national and international actors and educational organisations – from vocational education schools to doctoral degree programmes and research institutes. The European Forest Institute, EFI, Natural Resources Institute Finland and the University of Eastern Finland form an International Bioeconomy Knowledge Hub – BioHub – in Europe’s forestry capital Joensuu.

Otsikko

decorative image

Our areas of expertise:

 • Biobased, high added value products, materials and production technology
 • Development of replacement raw materials for e.g. plastic and peat
 • Increasing the degree of peat processing (abandonment of energy use)
 • New uses for wood and its various parts
 • New products (food, medicines, clothing, cosmetics, well-being), developing necessary technologies and making them economically viable
 • International business and so-called Born Global companies
 • Developing business models based on value chains

Puurakentaminen ja uusiutuvien materiaalien hyödyntäminen, kestävä kaupunkikehittäminen, asumisen elinkaariratkaisut

Erikoisosaamistamme:

 • Hiilineutraalius ja ilmastokestävyys rakentamisessa
 • Puurakentamisen osaamisympäristöt ja demokohteet
 • Puurakentamisen hiilitase: raaka-aineen vaikutus hiilinieluihin ja -varastoihin, rakentamisen ajan päästöt
 • Rakennuksen terveys ja vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin
 • Rakennuksen elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset sekä purkujätteen hyötykäyttö

Luonnontuotteet, puhtaat raaka-aineet ja niiden jatkojalosteet, metsän digitaaliset palvelut

Erikoisosaamistamme:

 • Metsäluonnon aineellisen ja aineettoman arvon jalostaminen ja eri käyttömuotojen yhteensovitus
 • Matkailu, virkistyskäyttö, metsien käyttö kansanterveyden edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä
 • Ei-puuaineiset tuotteet, uutta liiketoimintaa muusta kuin puusta
 • Metsätalouden vaikutukset metsien monikäyttöön
 • Suojelualueet ja monikäyttö
 • Ekosysteemipalvelut ja niiden turvaaminen
 • Metsien erilaisten ympäristöpalvelujen arvottaminen osana metsien taloudellista kokonaisarvoa
 • Uhanalaisten metsälajien kustannustehokas suojelu
 • Sähköiseen metsätietoon perustuva palvelutoiminta ja muu laaja-alainen tietovarantojen hyödyntäminen
 • Avoin metsätieto ja sen mahdollisuudet
 • Fotoniikka ja sen mahdollisuudet esim. metsätuhojen kaukokartoituksessa
 • Kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen (kustannus/tarkkuus)
 • Kansalaistiedon ja kansalaistieteen mukaan ottaminen (esim. kansalaisten havaintojen kirjaaminen sähköiseen paikkatietoon)

decorative image

Our areas of expertise:

 • Raw material chains for biorefining, utilisation of side streams, increasing value chains, and refining technologies
 • Impact of the structure and properties of timber assortment on the raw material and energy wood raw material chains of production plants
 • Developing better technical solutions
 • Biodiesel, biogas and their development from by-products and waste
 • Political and administrative conditions for decentralised energy production

Tavallinen sisältö

Metsäbiotalous kuvalaatikot

Our forest bioeconomy sector is strongly collaborative in nature. In addition to the companies, there are national and international actors of forest bioeconomy in North Karelia.

Natural Resources Institute Finland Finnish Forest Centre Finnish Environment Institute European Forest Institute

In North Karelia, forestry education and research are carried out at all levels of education.

University of Eastern Finland Karelia University of Applied Sciences Riveria – vocational education and training

We have several research and testing environments for co-developing new products and services. These environments are utilized by RDI organisations, companies and students.

BioPartners – R&D services in the forest bioeconomy sector Sirkkala Energy Park – R&D services in the renewable energy sector Open forest information services (in Finnish)

Important international partnership networks for our region are the so-called smart specialisation platforms and the European Network of Forested Regions, among others.

S3 Bioenergy S3 Sustainable Buildings European Network of Forested Regions BIC bioeconomy platform Bioregions Facility

Videoiden otsikko metsäbiotalous

Have a look at our expertise

John Deere video

Did you know that the world's biggest manufacturer of forest equipment operates in Joensuu?

Puukerrostalo video

Did you know that Finland´s tallest wooden building is located in Joensuu?

Koivunmahla video

Did you know that North Karelia exports millions of liters of pure birch sap annually?

Sivu arviointi ja palaute